Detta PM visar annonsdata från Arbetsförmedlingens JobTech API, till och med 2024-07-02 - syftet är att ge en nulägesbild av eftersökt kompetens (yrken).

Lediga tjänster redovisas utifrån två olika ingångar: område och nivå. I “Yrkesområde (Af)” redovisas lediga tjänster utifrån område, därefter redovisas, per område, vilka yrken (SSYK3) som eftersöks. I “Nivå (SSYK1)” redovisas istället lediga tjänster utifrån den första nivån i SSYK-indelningen - den signalerar vilken utbildningsnivå yrkena kräver. Per nivå redovisas sedan inom vilka områden som eftersökta yrken finns.

Sammanfattning

 • 1 522 lediga tjänster i Västernorrland hos Platsbanken, varav:
  • 394 i Örnsköldsviks kommun
  • 120 i Sollefteå kommun
  • 122 i Kramfors kommun
  • 152 i Härnösand kommun
  • 20 i Timrå kommun
  • 662 i Sundsvall kommun
  • 52 i Ånge kommun


1 Om

På flera ställen redovisas statistik utifrån standard för svensk yrkesklassificering (SSYK), läs mer hos SCB: Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK).

Kodning sker enligt formatet: SSYK1 - innebär att statistik redovisas utifrån översta nivån (1). SSYK1-2 - innebär att statistik redovisas utifrån översta nivån och inriktning 2. På samma sätt innebär SSYK2-3 att statistik redovisas utifrån andra nivån och inriktning 3.


1.1 Yrkesområde (Af)

Först visas 3 diagram med tjänster per yrkesområde. Det första färglägger tjänster utifrån typ av anställning, den andra färglägger tjänster utifrån kvalifikationsnivå och det sista utifrån vilken kommun tjänsten är utlyst i.

Kvalifikationsnivån har kodats utifrån SSYK1-nivån:

 • 1 - Inga eller låga formella utbildningskrav
  • SSYK 9
 • 2 - Gymnasie eller eftergymnasial utbildning kortare än 2 år
  • SSYK 03
  • SSYK 4
  • SSYK 5
  • SSYK 6
  • SSYK 7
  • SSYK 8
 • 3 - Praktiska eller yrkesspecifika eftergymnasiala utbildningar på 2-3 år
  • SSYK 02
  • SSYK 17
  • SSYK 3
 • 4 - Teoretiska eftergymnasiala utbildningar om minst 3 år
  • SSYK 01
  • SSYK 1
  • SSYK 2

Därefter redovisas tjänster utifrån SSYK3-nivå per område. Områdena listas i alfabetisk ordning.

Per område redovisas två diagram. Det första diagrammet färgläggs efter kvalifikationsnivån, det andra färgsläggs efter vilken kommun som tjänsten är utlyst i.


1.2 Nivå (SSYK1)

Här visas eftersökta tjänster efter högsta nivån i SSYK-indelningen - den signalerar vilken utbildningsnivå yrkena kräver. Det finns 10 olika inriktningar på ensiffernivå.

Per nivå redovisas sedan inom vilka områden, enligt Af:s indelning, som eftersökta yrken finns. En tabell visar också eftersökta yrken (SSYK3) - där behovs- och ferieanställningar är särredovisade. Underubrikerna följer SSYK1-ordningen, utom för “Militära yrken” - som egentligen är 0, men här hamnar under 3.10.

Samtliga diagram under denna sektion är färglagda enligt var tjänsterna är utlysta.


2 Yrkesområde (Af)

För att underlätta läsning av diagrammet har ‘klossar’ införts - varje kloss motsvarar 50 tjänster.