Välj en sida

Välkommen till Analysportal NORR

Kunskap om de fyra nordligaste länen

Här finns fakta, statistik och analyser som tagits fram av regionerna för att främja den regionala utvecklingen i länen

Fyra regioner i samarbete

De fyra nordligaste länen tillhandahåller den här sidan inom ramen för en gemensam analyssamverkan, ett av många regionöverskridande samarbeten

Fakta, statistik och analys för Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Filtrera bland fakta, statistik och analys på sidan genom att välja län och/eller tema (flera val är möjliga). Det går även att använda sökfunktionen (ensamt eller i kombination med filtreringen). När du funnit önskat material, klicka på rutan för att öppna det.

Publikationerna består av typerna: PM, rapport och visualiseringar.

Om du vill ta del av fakta, statistik och analys som inte är tillgängligt för dig – ta kontakt med oss.

Resultat Västerbotten 2023

Resultat Västerbotten 2023

Beskrivande uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin (RUS 2020-2030) i Västerbotten för år 2023. Rapport publicerad 2024.